REZERVASYON / KONAKLAMA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ - Taşkonaklar Kapadokya Mağara Otel
GİRİŞ
ÇIKIŞ
YETİŞKİN
ÇOCUK

REZERVASYON / KONAKLAMA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1  TARAFLAR

İşbu sözleşme  Aşağı Mahallesi Gedik Sokak No: 8 Uçhisar / Nevşehir adresinde bulunan, (Telefon No: +90 384 219 30 01) Taşkonaklar Otel (bundan böyle Taşkonaklar Otel olarak anılacaktır) ile  Taşkonaklar Otel’in sistemini kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, ad-soyad ve bilgisayar IP no.su rezervasyon formunda T.C numarası veya pasaport numarası bulunan Müşteri / Kullanıcı (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

MADDE 2  KONU

İşbu sözleşmenin konusu Müşteri’nin  Taşkonaklar Otel’den alacağı   ürünler/hizmetler ile ilgili  rezervasyonun esas ve şartlarını içerir.

MADDE 3 SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

3.1.Sözleşme bedeline KDV dahildir.

3.2. Müşteri’nin sistem üzerinden otel geceleme fiyatları ve diğer ekstralar bakımından döviz seçimi yapılması durumunda sözleşme bedeline esas ödemeler döviz cinsinden ödeme günündeki TCMB döviz satış kuru TL karşılığı döviz olarak gerçekleştirilecektir.

3.3. Sözleşme bedeline, rezervasyonda belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ayrı ücrete tabidir. Bu ekstralar Müşteri tarafından otelden çıkış anında ayrıca ödenir.

3.4. İndirimli Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan Müşteri, rezervasyon işlemini gerçekleştirdiği sırada hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez.

3.5 Yurt dışından www.taskonaklar.com  aracılığı ile rezervasyon yapan Müşteri/lerin rezervasyonlarını döviz bazında öderler. Ödemeye konu faturalar, Taşkonaklar tarafından konaklama gerçekleştikten sonra otelden çıkış anında geçerli olan TCMB döviz satış kuru TL karşılığı döviz cinsinden  tanzim olunur.

3.6.  www.taskonaklar.com ‘dan yapılan rezervasyonlarda onay-fatura teslimatı Taşkonaklar Otel’in Rezervasyon Departmanı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Buna göre;

 Anında Rezervasyon Teyidi: Rezervasyon onayı sistemin son aşamasında bilgisayardan yazdırmak suretiyle Müşteri tarafından alınabilecek ve aynı zamanda Müşteri tarafından verilen e-mail adresine Taşkonaklar Otel tarafından gönderilecektir.

3.7. Müşteri’ye iade yapılması gereken durumlarda, Müşteri’nin rezervasyon için kullandığı  kredi kartına veya Müşteri’NİN banka hesabına 15 (onbeş) işgünü içerisinde ödeme yapılır.

3.8. Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark Müşteri’den talep edilmeyeceği gibi, Taşkonaklar Otel  tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de Müşteri’ye  iadesi söz konusu değildir.

MADDE 4  UYGULAMA

4.1. Taşkonaklar Otel yetkilisinden  yazılı izin alınmadıkça kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahların tesislere sokulması yasaktır.

4.2. Otele giriş ve çıkış saatlerini de içeren kural ve bilgilendirmeler Taşkonaklar Otel’e ait web sitesinde yayınlanmıştır.

4.3. Müşteri konaklama sırasında otelde bulunan demirbaşlara veya ortak alanlardaki demirbaşlara verdiği zararlardan ve zararların giderilmesinden sorumlu olduğu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 MADDE 5  SÜRE VE FESİH

5.1. Müşteri rezervasyon yaptığı tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, çıkış tarihinden en geç 1 gün önce talebini Taşkonaklar Otel yetkilisine yapar. Otelin uygun odası mevcut ise, Müşteri güncel fiyatlardan ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılır. Aksi takdirde Müşteri, Otelden rezervasyon yaptığı tarihin sonunda, saat 11.00’de ayrılmak durumundadır.

5.2. Yazılı ve sözlü olarak yapılan rezervasyonlar Müşteri tarafından Taşkonaklar Otel’in e-mail adresi kullanılarak veya Müşteri tarafından telefon yolu ile giriş tarihinden 14 (ondört) gün önce ücretsiz iptal edilebilir. İptal işleminde aşağıda belirtilmiş olan miktar ve kurallarda kesinti yapılacaktır. 14 (ondört) günü geçen rezervasyonlar iptal taleplerinde iptal bedeli toplam rezervasyon bedelinin  %100’üne tekabül eder.

İptal işlemi sadece   Taşkonaklar Otel sistemi üzerinden  daha önce rezervasyon aşamasında verilen özel bir rezervasyon / voucher numarası ve şahsi bilgilerin doğru girilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu numara Müşteri’ye özel olarak tayin edilmektedir ve Müşteri güvenliği açısından sadece Müşteri bilgisi için verilmektedir. Bu numara ile rezervasyon iptali sisteme girilerek yapılabileceğinden bu numaranın gizliliği ve saklanması Müşteri’nin sorumluluğundadır.

İptal Periyotları ve Kesinti Miktarları (Tesis tarafından aksi belirtilmedikçe):

-Otele giriş tarihinden 14 (ondört) gün öncesine  kadar yapılan iptal durumunda;  free

-Otele giriş tarihine 14 (ondört) günden daha az sürelerde yapılan iptal durumunda %100‘dür.

-No-Show durumunda Müşteri rezervasyon yaptığı konaklama bedelini iade talebinde bulunamaz.

Müşteri  yukarıda belirtilen iptal politikalarını ve TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını peşinen kabul eder ve Taşkonaklar Otel’den  herhangi bir iade talebinde bulunamayacağını  taahhüt eder.

5.3. Taşkonaklar Otel  gerekli gördüğü durumlarda Müşteri’ye  bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 14 (ondört) gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunun iptal edilip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri’nin herhangi bir  tazminat hakkı doğmaz.

5.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının konaklamaya engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile iptal talep etmesi halinde yukarıda belirtilmiş olan kesintilerin yapılacağını peşinen kabul eder.

5.5.  İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi sebeplerle otel hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından Taşkonaklar Otel sorumlu tutulamaz. Bu hallerin gerçekleşmesi durumunda Müşteri’nin Taşkonaklar Otel’den herhangi bir bedel ödemesi talep hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 6 DİĞER HÜKÜMLER

6.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup;  Taşkonaklar Otel Müşteri’nin  kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, bünyesi nezdinde Müşteri’nin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek rezervasyon teyidini vermekle  sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur.

6.2. Taşkonaklar Otel ile ilgili herhangi bir problemin mevcudiyetinde, Müşteri konaklamada doğacak değişiklikler  veya eksiklikler ile ilgili talepleri konusunda, yalnızca Taşkonaklar Otel yetkilisine  müracaat edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

6.3. Müşteri konaklama esnasında herhangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanmış ise bu durumda  Taşkonaklar Otel’den herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.4 Müşteri’nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli misafirin özen borcudur. Müşteri’nin şikayetçi olduğu halde şikayeti Taşkonaklar Otel yetkilisine bildirmeden   hizmeti sonuna kadar kullanmış olması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır.

6.5. Müşteri otel hakkında her türlü bilgiyi internet sitesinden ( www.taskonaklar.com ) ve telefonla aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul eder. Otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikayetlerinde kendisine sunulmuş bilgiler temel oluşturacaktır.

6.6. Misafir bu otel rezervasyonu sözleşmesini, herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartlarını, internet sitesi, ilanlar veya belirttiği mail adresine yollanan e-posta ile öğrenmiş olup, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

6.7 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile Taşkonaklar Otel’de kalan kopyası arasında çelişki olursa Taşkonaklar Otel’de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler. 

6.8. Otel’e girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise aradaki fark otele giriş anında otel tarafından tahsil edilir. (0- 6 Yaş ücretsiz, 7 – 12 yaş çocuk ücreti, 13 yaşını doldurmuş tüm misafirler yetişkin olarak kabul edilir).

6.9. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark Müşteri’den talep edilmediği gibi Taşkonaklar Otel tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

6.10. Taşkonaklar Otel Müşteri’nin kendisine verdiği mail adresine, posta adresine ve cep telefonu numaralarına kampanyaları ve bildirimleri gönderebilir. Bu sözleşmedeki imza ile Taşkonaklar Otel Müşteri’nin gönderim iznini almış olmaktadır.

6.11. Müşteri ile Taşkonaklar Otel arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda misafirin Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yolu açıktır. Buraya başvurmadan önce şikayetini yazılı olarak Taşkonaklar Otel yönetimine iletmesi ve otele 14 (ondört) işgünü içinde cevap vermesi uyuşmazlıkların giderilmesinde iyi niyet göstergesi olarak kabul edilir.

6.12. Müşteri, Taşkonaklar Otel’e doğrudan ya da sistem üzerinden ilettiği kişisel verilerinin tümünün işbu sözleşmenin ifası, rezervasyon ve konaklama işlemlerinin gerçekleşebilmesi için kendi iradesi ve açık rızası ile verdiğini, her türlü kişisel verinin Taşkonaklar Otel tarafından işlenebileceğini, 3. Kişiler da dahil olmak üzere her türlü merciye aktarılabileceğini bildiğini ve bu sebeple Taşkonaklar Otel’den hiçbir talepte bulunmayacağını, bu hususlar hakkında tam ve açık şekilde Taşkonaklar Otel tarafından aydınlatıldığını beyan, kabul  ve taahhüt eder.

6.13 işbu Sözleşme’den doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 MADDE 8 MÜŞTERİ BEYANI

Bu belge ile Taşkonaklar Otel‘e yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 1 sayfa olan toplam 6 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, mail olarak kabulüme istinaden tarafıma rezervasyonum sonrası ulaşacağını kabul ediyorum.