REZERVASYON / KONAKLAMA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ - Taşkonaklar Kapadokya Mağara Otel
GİRİŞ
ÇIKIŞ
YETİŞKİN
ÇOCUK

REZERVASYON / KONAKLAMA MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 / TARAFLAR:1.1.

İşbu sözleşme bir tarafta Aşağı Mah. Gedik Sok. No: 8 Uçhisar / Nevşehir adresinde yerleşik, +90 384 219 30 01 telefon numarasına sahip Taşkonaklar Otel ile diğer bir tarafta sistemi kullanarak rezervasyon yapan, tüm kişisel bilgilerini girmek ve onaylamak suretiyle aşağıdaki şartları peşinen kabul eden, ismi ve bilgisayar IP no.su rezervasyon formunda TC numarası veya pasaport numarası bulunan müşteri / kullanıcı ile (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır) arasında vuku bulmuştur.

MADDE 2 / KONU:

2.1.İşbu sözleşme Misafirin otel vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün / hizmet alımı çerçevesindeki rezervasyonunu içerir. Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

MADDE 3 / SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

:3.1.Sözleşme bedeline KDV dahildir.

3.2. Sistemde otel geceleme fiyatları ve diğer ekstralar döviz seçimi yapılması durumunda TL olup, vergiler dahildir.

3.3. Sözleşme bedeline, rezervasyonda belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler ayrı ücrete tabidir. Bu ekstralar otel çıkışında ödenir.

3.4. İndirimli Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan müşteri, rezervasyon işlemini gerçekleştirdiği sırada hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez.

3.5 Yurt dışından www.taskonaklar.com  aracılığı ile rezervasyon yapan misafirlerin rezervasyonlarını döviz bazında öderler. Faturaları, konaklama gerçekleştikten sonra çıkış günü TCM bankası döviz satış kurundan TL karşılığı döviz olarak tanzim olur.

3.6.  www.taskonaklar.com ‘dan yapılan rezervasyonlarda onay-fatura teslimatı Taşkonaklar Otel Rezervasyon departmanı tarafından aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

3.7. Anında Rezervasyon Teyidi: Rezervasyon onayı sistemin son aşamasında bilgisayardan yazdırmak suretiyle müşteri tarafından alınabilecek ve aynı zamanda müşteri tarafından verilen e-mail adresine gönderilecektir. Fatura konaklama gerçekleştikten ve tesisten çıkış yapıldıktan sonra kesilip müşteriye teslim edilebilecektir, dilerse e-mail olarak da gönderilebilecektir.

3.8. Yapılması gereken iadelerde, rezervasyon için kullanılan kredi kartına veya müşteri banka hesabına 15 iş günü içerisinde ödeme yapılır.

MADDE 4 / UYGULAMA:

4.1. Otel yöneticisinden yazılı izin alınmadıkça kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahların tesislere sokulması yasaktır.

4.2. Otele giriş ve çıkış saatlerini de içeren kural ve bilgilendirmeler web sitesinde yayınlanmıştır.

4 3. Misafir konaklama sırasında otelde bulunan demirbaşlara veya ortak alanlardaki demirbaşlara verdiği zararlardan ve dolayısıyla zararların giderilmesinden sorumlu olduğu peşinen kabul etmiştir.

 MADDE 5 / SÜRE VE FESİH:

5.1. Misafir rezervasyon yaptığı tarihler arasında konaklama yapacaktır. Misafir konaklama süresini uzatmak isterse, çıkış tarihinden en geç 1 gün önce talebini otele yapar. Otelin uygun odası mevcut ise, misafir güncel fiyatlardan ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılır. Aksi takdirde misafir, Otelden rezervasyon yaptığı tarihin sonunda, saat 11.00’de ayrılmak durumundadır.

5.2. Yazılı ve sözlü olarak yapılan rezervasyonlar misafir tarafından Taşkonaklar Otel’in e-mail adresi kullanılarak veya misafir tarafından telefon yolu ile giriş tarihinden 14 gün önce ücretsiz iptal edilebilir. İptal işleminde aşağıda belirtilmiş olan miktar ve kurallarda kesinti yapılacaktır. 14 günü geçen rezervasyonlar iptal taleplerinde iptal bedeli toplam rezervasyonun %100’üne tekabül eder.

İptal işlemi sadece misafir sistem tarafından daha önce rezervasyon aşamasında verilen özel bir rezervasyon / voucher numarası ve şahsi bilgilerin doğru girilmesi ile gerçekleştirilebilir. Bu numara misafire özel olarak tayin edilmektedir ve misafir güvenliği açısından sadece misafir bilgisi için verilmektedir. Bu numara ile rezervasyon iptali sisteme girilerek yapılabileceğinden bu numaranın gizliliği ve saklanması misafirin sorumluluğundadır.

İptal Periyotları ve Kesinti Miktarları (Tesis tarafından aksi belirtilmedikçe):

-Otele giriş tarihine 14 gün kalaya kadar yapılan iptal durumunda;  free

-Otele giriş tarihine 14 günden daha az sürelerde yapılan iptal durumunda %100‘dür.

-No-Show durumunda müşteri rezervasyon yaptığı konaklama bedelini iade talebinde bulunamaz.

Misafir  yukarıda belirtilen iptal politikalarını ve TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını kabul eder ve Taşkonaklar Otel’den  herhangi bir iade talebinde bulunamayacağını  taahhüt eder.

5.3. Otel gerekli gördüğü durumlarda misafir de bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Misafir bu değişiklik ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunun iptal edilip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda misafir tazminat hakkı doğmaz.

5.4. Misafir, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının konaklamaya engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile iptal talep etmesi halinde yukarıda belirtilmiş olan kesintileri kabul eder.

6.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa afetler, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi sebeplerle otel hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından tesis sorumlu tutulamaz.

MADDE / 7 DİĞER HÜKÜMLER:

7.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup tesis misafirin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, bünyesi nezdinde misafirin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek rezervasyon teyidini vermekle, sözleşme mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Tesis ile ilgili herhangi bir problemin mevcudiyetinde, misafir, konaklamada doğacak değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, kabul ve taahhüt eder.

7.2. Misafir konaklama esnasında herhangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

7.3 Misafirin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli misafirin özen borcudur. Misafir şikayetçi olduğu halde hizmeti tesis yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi haklarını ortadan kaldırır.

7.4. Miasfir otel hakkında her türlü bilgiyi internet sitesinden ( www.taskonaklar.com ) ve telefonla aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul eder. Otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikayetlerinde kendisine sunulmuş bilgiler temel oluşturacaktır.

7.5. Misafir bu otel rezervasyonu sözleşmesini, herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartlarını, internet sitesi, ilanlar, veya belirttiği mail adresine yollanan e-posta ile öğrenmiş olup, sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

7.6. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile otelde kalan kopyası arasında çelişki olursa otelde kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü e-posta, faks mesajlaşmaları kat’i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

7.7. Misafir dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını için sigorta yaptırabilir.

7.8. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise otele giriş anında otel tarafından tahsil edilir. (0- 6 Yaş ücretsiz, 7 – 12 yaş çocuk ücreti, 13 yaşını doldurmuş tüm misafirler yetişkin olarak kabul edilir).

7.9. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark misafirden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

7.10. Otel misafirin kendisine verdiği mail adresine, posta adresine ve cep telefonlarına kampanyaları ve bildirimleri gönderebilir. Bu sözleşmedeki imza ile tesis misafirin gönderim iznini almış olmaktadır.

7.12. Misafir ile otel arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda misafirin Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yolu açıktır. Buraya başvurmadan önce şikayetini yazılı olarak otel yönetimine kayıtlı yollaması ve otele 14 iş günü cevap süresi vermesi uyuşmazlıkların giderilmesinde iyi niyet göstergesi olarak kabul edilir.

MADDE 8 / TAHSİLAT:

8.1.Bu belge ile Taşkonaklar Otel‘e yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 6 sayfa olan toplam 8 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, mail olarak kabulüme istinaden tarafıma rezervasyonum sonrası ulaşacağını kabul ettim.